Quality and Environmental policies


Kvalitetspolicy

EPS Vascular AB och EPendovascular AB är ledande distributörer som tillhandahåller kardiovaskulära produkter, samt vaskulära produkter för Neuro Intervention och Perifer Intervention. Att förbättra människors livskvalitet är ett fundament i vår verksamhet. Vi arbetar med att tidigt identifiera våra kunders behov och förväntningar och vi ser därför ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i vår dagliga verksamhet.

Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:

 • Vi ska vara flexibla, lyhörda och professionella samarbetspartners för kunder och leverantörer som alltid försöker sätta kundens behov och patientens bästa i fokus.
 • Vi arbetar med löpande dokumenterad mätbar kvalitetsuppföljning.
 • Alla våra medarbetare ska få rätt kompetens hela vägen från rekrytering, introduktion och grundutbildning till individuell fortbildning. Årliga medarbetarsamtal genomförs.
 • Vårt arbete ska präglas av att varje medarbetare har tillräcklig kompetens och tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter.
 • Vi skall arbeta förebyggande och proaktivt för att undvika avvikelser och reklamationer.
 • Vi ska arbeta långsiktigt och systematiskt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav beaktas och följs.


Miljöpolicy

EPS Vascular AB och EP Endovascular AB är ledande distributörer som tillhandahåller kardiovaskulära produkter för hjärta, samt vaskulära produkter för Neuro Intervention och Perifer Intervention. Att förbättra människors livskvalitet är ett fundament i vår verksamhet och därför är det också en självklarhet för oss att bedriva ett relevant miljöarbete för att skydda miljön och förbygga föroreningar och bidra till ett hållbart samhälle.

Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:

 • Vi ska vid inköp av kardiovaskulära produkter och andra produkter och tjänster, inom ramen för vår affärsidé, välja leverantörer som har en hög miljömedvetenhet.
 • Vi ska aktivt arbeta med att minimera vår förbrukning av fossila drivmedel kopplat till transporter genom att planera och samordna dessa samt vid bilkörning ha en miljöanpassad körstil (Eco-driving).
 • Vi ska arbeta med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget.
 • Vi skall tänka på vår användning av resurser såsom vattenförbrukning och förbrukningsmaterial i vår verksamhet.
 • Vi ska följa interna och externa krav, tillämplig lagstiftning och andra bindande krav.
 • Vi ska arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete genom att utveckla vårt miljöledningssystem och vår verksamhet för att uppnå en högre miljöprestanda.


Joakim Eriksson
Jörgen Petersson
VD
Viken, Sverige


Our Partners